Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Депутаттар Сүт-Хөл кожуун чорааннар

18 Июня 2018 - 09:40

Июнь 15-те, Сүт-Хол кожууннуң Наадымы болгаш Алдан-Маадырларның 135 чылынга тураскааткан байырлал болуп эрткен.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа, Аграр политиказы, чер, өнчү хамаарылгалары болгаш экология талазы-биле комитединиң даргазы Радислав Николаевич Наважап, Саң-хөө, экономика, инвестиция политиказы болгаш сайгарлыкчы чорук талазы-биле комитединиң даргазы Александра Хаяаевна Донгак, “Чангыс демниг Россия” партиязының Даргазы Д. Медведевтиң Тыва Республикада чон хүлээп алыр чериниң удуртукчузу Өнер Хүлерович Ондар аңаа хүндүлүг аалчылар бооп четкеш, сүт-хөлчүлерге Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан изиг байырын чедирип, суй-белектерин сунуп, шаңналдарны тывысканнар. 

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович байырлалдан аңгыда, “Аныяк малчыннарга кыштаг”, “Инек-чемгерикчи”, “Бир суурда – бир бүдүрүлге”, “Мээң чурттап чоруур суурум” дээн чергелиг кожуунда боттандырып турар төлевилелдерниң чорудуушкунунга хамаарыштыр база чугааларны кылган.

Ак-Даш сумузунда чазын чаа ажыттынган культура бажыңынга чедип, клубту канчаар ажыглап турарын база сонуургап көрген. Клубтуң ишти-дашты арыг-силиг, бөлгүмнер база болуп турар дээрзи уругларның кылган ажылдарындан көстүп турган.

Кан-оол Тимурович культура бажыңының ажылдакчыларынга клубту долгандыр үнүштерден эки тарыырын болгаш клуб чанынга уругларга спортчу дериг-херекселдерлиг шөлчүгешти база кылырын кожууннуң удуртукчуларынга сүмелээн.

Сумунуң библиотеказы суму чагыргазының бир бичии өрээлинде болгаш, номчукчуларга эпчок байдалды тургузуп турар болган. Библиотеканың дыка хөй номнары ол бичии өрээлге сыңмас болганындан библиотекарьның бажыңында чыдар бооп турар. Бо айтырыгны база чугулага ап, кандыг-бир аргазын тып тургаш, культура ордузунга немелде улуг өрээлден-даа болза кылырын кожуун удуртукчуларынга сүмелээн.Возврат к списку


При использовании и перепечатке материалов ссылка на khural.org обязательна