Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Тыва дыл болгаш чогаал башкыларының Республика чергелиг I съездизи болуп эрткен

13 Февраля 2020 - 18:26

Бөгүн, февраль 13-те, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Даваа база ооң оралакчызы, Социал политика талазы-биле комитединиң даргазы Ирина Бадыргы тыва дыл болгаш чогаал башкыларының Республика чергелиг I съездизинге киришкеннер.

Съездиге чыглып келген башкылар, дыл эртемденнери, чогаалчылар, журналистер, хөй-ниити организацияларының төлээлери тыва дыл болгаш чогаал эртемнерин Тыва Республиканың ниити өөредилге черлеринге өөредирин болгаш оларның сайзыралынга таарымчалыг байдалдарны тургузарын сүмележип чугаалашкан.

Тыва дыл дугайында ажык чугаа «Төрээн (тыва) дыл – өөренириниң дылы болгаш өөренип-шинчилээр эртем: байдалы, чидиг айтырыглары болгаш шиитпирлээриниң оруктары», «Амгы өөредилге чорудулгазында төрээн (тыва) дылга өөредириниң этнокультурлуг утказы» деп дискуссиялыг шөлдерге болуп эрткен. Оон аңгыда «Классик чогаалчылар» деп 10 томнуг серияның база «Тыва чоннуң оюннарын – уругларга» деп төлевилелдиң делгелгелери дериттинген турган.

Съездиниң пленарлыг кезээнде Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының Национал школа хөгжүдер институдунуң директору Сайзана Товуу, Тыва дыл болгаш чогаал башкыларының ассоциациязының даргазы Менги Ооржак боттарының илеткелдери-биле хуралдың киржикчилерин таныштырганнар.

Бодунуң ээлчээнде, Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы Кан-оол Даваа илеткелдерни дыңнааш, резолюциязынче кирген хемчеглерин өөренип көргеш, тыва дыл башкыларыныӊ эрттирип турар съездизи кончуг улуг ужур-дузалыг бооп турарын демдеглээн.

«Тыва дыл бистиӊ культуравыс, езу-чаӊчылдарывыс-биле сырый холбаалыг, ынчангаш чүгле тыва дылдың сайзыралы эвес – өзүп орар салгалдарның кижизидилгезиниң айтырыглары база көдүртүнүп турар. Силерниң шиитпириңер деткип, ону күүседири-биле чогуур ажылды Дээди Хуралдың депутаттары демнежип алгаш чоргузар бис» – деп, Кан-оол Даваа демдеглээш, Тываның парламентизиниң неделя санында болуп турар Чөвүлел хуралынга съездиниң түңнел резолюциязының хемчеглерин дыңнадырын аазаан. 

Съездиниң түңнел резолюциязынче кирген хемчеглер дээрге салым-чаяанныг уругларны күрүне деңнелинге деткиири, «Сылдысчыгаш» база «Башкы» солуннарын Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының эргелелинче дамчыдары, «Төрээн (тыва) дыл болгаш чогаал» деп мергежилдиг башкыларны тускай белеткээри дээш, оон-даа өске.Возврат к списку