Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Депутат Байбек Монгушка өөрүп четтириишкин

26 октября 2021 - 14:12

Кызыл кожууннуң Кур-Чер сумузунуң Агылыг деп черде мал өстүрүп чоруур Кылаң-оол Кымыскаевич Хомушкунуң мал-маганының кажаа-хораазы, 100 тонна сиген-ширбиижи октябрь айның эгезинде өрттенген.

ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Байбек Надажапович Монгуш хенертен улуг каражага таварышкан малчынга дузазын кадып, 300 литр солярканы амы-хууда садып берген.

Кызыл кожууннуң чагыргазының даргазы Ай-Хаан Догур-оол депутатка улуг дузазы дээш өөрүп четтиргенин бөгүн илереткен. «Бистиң кожууннуң малчыны К.К. Хомушку өрт халавындан улуг когаралга таварышкан турда, эр сорууңар, ээ сеткилиңер көргүзүп, улуг дузаладыңар. Силерниң амы-хууда сөңнээниңер хөй литр кывар-чаар материалды малчынның өрттенген кажааларын катап дарый септеп-селииринге ажыглаан» деп ол бижип турар.

Кожуун чагырыкчызы Дээди Хуралдың депутады Б.Н. Монгушка чедиишкиннерни, өг-бүлезинге база ал-бодунга аас-кежикти, кадыкшылды күзээн.


Возврат к списку